Bieda ducha č. 5

Lokálne veci, spoločnosť, vzdelávanie a výchova, kritika, ekonomika/etika, zemeveda/ekológia, kreativita, dejiny, hudba, basne

Na podzim 2005 vyšlo další číslo velmi zajímavého slovenského zinu Bieda ducha, který se vyznačuje poměrně zajímavě řešenou vazbou: xeroxovaný časopis je na dvou místech svázán provázky. Je to elegantní řešení finančních nákladů spojených s vydáváním časopisu, bohužel však při intenzivnějším otáčení stránek časopisu dochází k trhání papíru.

Úvod časopisu se věnuje lokálním záležitostem, přesněji řečeno aktuálnímu podzimnímu dění v Trnavě (protesty týkající se vysokoškolské reformy nebo problémy spojené s výstavbou nových parkovacích míst). Jak je však vidět z tohoto výčtu, jde o problematiku, se kterou se setkáváme také my v ČR, v místech, kde žijeme. Rubriku potom uzavírá článek věnovaný principům sociální organizace zdola.

V rubrice „Výchova – vzdělávání“ si přečtete článek o prospěšnosti etické výchovy. Jedná se o předmět, který je schválený slovenským ministerstvem školství a jehož cílem je zformovat osobnost, jejíž jednání je určované osobním přesvědčením a vnitřními etickými normami. Jedním z prostředků, jak toho docílit, jsou různá komunikační cvičení. Myslím, že jde o velmi zajímavou myšlenku, která může mít řadu pozitivních dopadů. Jejím důležitým aspektem je však konkrétní realizace a průběh etické výchovy a vždy bude ve školském systému záležet na osobě vyučující/-ho, jejích/jeho představách o správném jednání a schopnosti povznést se nad svoje vlastní individuální názory. Ve stejné sekci najdete také příspěvek nazvaný „Vzdelávaj (sa) a odporuj!“, který se zamýšlí nad tím, co by měli antifašisté a antifašistky dělat proto, aby byly jejich aktivity co nejefektivnější. Jako nejdůležitější metody jsou označeny vzdělávání se o historii fašismu a nacismu a jako druhé je zmíněno sportování. Osobně si nemyslím si, že povinností každého člověka je sportovat, stejně tak jako není jeho povinností věnovat se kterémukoli jinému koníčku či zábavě. Ať si každý zvolí sám, co chce dělat se sebou a svým tělem. Cest k dobrému zdravotnímu stavu je vícero. A navíc si nemyslím, že každý člověk by měl mít povinnost sportovně se připravovat na fyzické útoky útoky neonacistů. Každý jsme jiný a každý máme jiné priority, schopnosti a dovednosti a myslím, že toto pravidlo by se mělo respektovat.

V rubrice „Kritické pohľady“ si pak přečtete o problému války s terorismem v globálním kontextu, který se zamýšlí také nad situací na Slovensku. Stejnému tématu se věnuje i recenze knihy Michaela Moora Kde domov Tvoj…? (v českém překladu jako Kde domov tvůj…?). Protože toto číslo vyšlo na podzim 2005, nechybí články o Czechteku 2005 a jeho násilném policejním rozehnání nebo protestech proti G8 a megalomanských koncertech Live8, které byly součástí kampaně celebrit „Make Poverty History“ (více v glose „Bob Geldof: Udělejme z chudoby kšeft“ v tomto čísle A-kontra). Rozsáhlá analýza se věnuje problému věznic a vězeňského systému. Zajímavý je rovněž rozhovor s redaktorem anarchistických novin Podaj ďalej. Ten se kromě jiného zaměřuje na násilné podzimní útoky nacistů na Slovensku.

V rubrice „Ekonomika/etika“ si pak přečtete o kampani proti „neplnohodnotné“ práci (práce na částečný úvazek, na dobu určitou apod.) v odvětví hoteliérství a pohostinství v severských zemích. Kromě toho je v poslední Biedě ducha řada kulturních recenzí a glos, ale také něco málo z poezie. A stejně jako recenzentovi minulého čísla ani mně nezbývá nic jiného, než četbu tohoto zajímavého časopisu doporučit.

(lin)

Bieda ducha č. 5 – podzim 2006, 64 str., A4. norop@zoznam.sk.
a-kontra
ročník
číslo